Przekrojowa metoda badawcza: jak to działa?

Zalety i wyzwania

Przekrojowe badanie obejmuje spojrzenie na ludzi, którzy różnią się jedną kluczową cechą w określonym momencie. Dane są zbierane w tym samym czasie od ludzi, którzy są podobni do innych cech, ale różnią się od kluczowych czynników takich jak wiek, poziom dochodów lub położenie geograficzne. Uczestnicy zazwyczaj dzielą się na grupy zwane kohortami .

Na przykład naukowcy mogą tworzyć kohorty uczestników, którzy są w wieku 20, 30 i 40 lat.

Jak i kiedy są stosowane badania przekrojowe

Ten rodzaj badań wykorzystuje różne grupy osób, które różnią się zmienną będącą przedmiotem zainteresowania, ale mają inne cechy, takie jak status społeczno-ekonomiczny, wykształcenie i pochodzenie etniczne. Badania przekrojowe są często stosowane w psychologii rozwojowej , ale ta metoda jest również wykorzystywana w wielu innych dziedzinach, w tym w naukach społecznych i edukacji.

Na przykład naukowcy badający psychologię rozwojową mogą wybrać grupy ludzi, którzy są wybitnie podobni w większości obszarów, ale różnią się jedynie wiekiem. Dzięki temu wszelkie różnice między grupami można przypisać raczej różnicom wiekowym niż innym zmiennym.

Badania przekrojowe mają charakter obserwacyjny i są znane jako badania opisowe, nie są przyczynowe ani relacyjne, co oznacza, że ​​nie można ich użyć do określenia przyczyny czegoś, na przykład choroby.

Naukowcy rejestrują informacje, które są obecne w populacji, ale nie manipulują zmiennymi.

Tego typu badania można wykorzystać do opisania cech, które istnieją w społeczności, ale nie w celu ustalenia zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy różnymi zmiennymi. Ta metoda jest często wykorzystywana do wnioskowania o możliwych relacjach lub zbierania wstępnych danych w celu wsparcia dalszych badań i eksperymentów.

Definiowanie cech badań przekrojowych

Niektóre z kluczowych cech badań przekrojowych obejmują:

Pomyśl o badaniu przekrojowym jako migawce konkretnej grupy ludzi w danym momencie. W przeciwieństwie do badań podłużnych, które dotyczą grupy osób w dłuższym okresie, wykorzystuje się badania przekrojowe, aby opisać, co dzieje się w danej chwili.

Tego typu badania są często wykorzystywane do określenia dominujących cech populacji w określonym momencie. Na przykład można zastosować badanie przekrojowe w celu ustalenia, czy narażenie na określone czynniki ryzyka może korelować z konkretnymi wynikami.

Naukowiec może na przykład gromadzić dane przekrojowe na temat dotychczasowych nawyków palenia tytoniu i aktualnych diagnoz raka płuc. Podczas gdy tego typu badania nie mogą wykazać przyczyny i skutku, mogą one szybko sprawdzić korelacje, które mogą występować w określonym punkcie.

Zalety badań przekrojowych

Niektóre z zalet badań przekrojowych obejmują:

Wyzwania badań przekrojowych

Niektóre potencjalne wyzwania związane z badaniami przekrojowymi obejmują:

Badania przekrojowe a badania podłużne

Tego typu badania różnią się od badań podłużnych tym, że badania przekrojowe mają na celu spojrzenie na zmienną w określonym momencie. Badania podłużne obejmują podejmowanie wielu działań w dłuższym okresie.

Jak można sobie wyobrazić, studia podłużne zwykle wymagają więcej zasobów i często są droższe niż zasoby przekrojowe. Są również bardziej podatni na wpływ zjawiska znanego jako selektywne ścieranie , co oznacza, że ​​niektóre osoby są po prostu bardziej skłonne do rezygnacji z badania niż inne, co może wpłynąć na ważność badania.

Jedną z zalet badań przekrojowych jest to, że ponieważ dane są zbierane wszystkie naraz, jest mniej prawdopodobne, że uczestnicy zakończą badanie zanim dane zostaną w pełni zgromadzone.

> Źródła