Omówienie zachowania zagrożonego młodzieżą

Zachowania ryzykowne to wszystko, co naraża młodzież na przyszłe negatywne konsekwencje, takie jak zły stan zdrowia, obrażenia lub śmierć. Wiele nastolatków zmaga się z myślą o długoterminowych konsekwencjach, jakie może spowodować ich obecne zachowanie. Ważne jest jednak, aby dorośli rozpoznawali zagrożenia i pomagali nastolatkom podejmować lepsze decyzje.

Śledzenie zachowań ryzykownych

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) śledzi pewne zachowania młodzieży zagrożone, które uznały za istotne i możliwe do zaobserwowania w ich Systemie Zarządzania Ryzykiem Zachowania Młodzieży (YRBSS).

Co dwa lata tworzony jest raport oparty na sześciu kategoriach zachowań ryzykownych dla zdrowia:

Zachowania nastolatków, które przyczyniają się do niezamierzonych obrażeń i przemocy

Raport YRBSS 2015 pokazał te statystyki dotyczące zachowań przyczyniających się do urazów i przemocy :

Używanie tytoniu

Raport YRBSS 2015 pokazał te statystyki dotyczące używania tytoniu:

Używanie alkoholu i narkotyków

Raport YRBSS 2015 pokazał te statystyki dotyczące używania alkoholu i narkotyków:

Zachowania seksualne

Raport YRBSS 2015 pokazał te statystyki dotyczące zachowań seksualnych:

Zachowania żywieniowe

Zachowania żywieniowe nastolatków w raporcie YRBSS 2015 wykazały:

Aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna nastolatków w raporcie YRBSS 2015 wykazała:

W jaki sposób rodzice mogą korzystać z wyników

Ważne jest, aby rodzice znali najczęściej spotykane zachowania nastolatków, które mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji. Możesz użyć wyników ankiety, aby lepiej zrozumieć rodzaje presji, jakie może napotkać nastolatka, lub zachowania, które może wzbudzić twoja nastolatka.

Możesz także skorzystać z ankiety, aby rozpocząć rozmowę ze swoim nastolatkiem. Powiedz coś w stylu: "Czytałem kiedyś ankietę, która mówi, że 32% nastolatków próbowało palenia. Czy któryś z przyjaciół pali?"

Ważne jest prowadzenie trwających rozmów z nastolatkiem na temat ryzykownych zachowań. Posłuchaj swoich obaw nastolatka i naucz się, kiedy to tylko możliwe.

Źródła

"System nadzoru zachowań ryzyka młodzieży". Centers for Disease Control and Prevention (2015).

"Nadzór zachowania ryzyka młodzieży - Stany Zjednoczone, 2015 r." Centers for Disease Control and Prevention (2016)