Etapy metody naukowej w badaniach psychologicznych

Jaka jest metoda naukowa i jak jest wykorzystywana w psychologii? Psycholodzy i inni socjologowie regularnie proponują wyjaśnienia ludzkich zachowań. Na bardziej nieoficjalnym poziomie ludzie codziennie oceniają intencje, motywacje i działania innych.

Podczas gdy codzienne osądy, które robimy na temat ludzkich zachowań, są subiektywne i anegdotyczne, badacze używają metody naukowej do studiowania psychologii w obiektywny i systematyczny sposób .

Wyniki tych badań są często publikowane w popularnych mediach, co prowadzi do zastanowienia się, jak i dlaczego naukowcy doszli do wniosków, które zrobili.

Aby naprawdę zrozumieć, w jaki sposób psychologowie i inni badacze osiągają te wnioski , musisz dowiedzieć się więcej o procesie badawczym, który jest wykorzystywany do badania psychologii i podstawowych kroków, które są wykorzystywane podczas prowadzenia jakichkolwiek badań psychologicznych. Znając etapy metody naukowej, można lepiej zrozumieć proces, w jaki naukowcy przechodzą, aby dojść do wniosków na temat ludzkich zachowań.

Jaka jest metoda naukowa?

Celem studiów psychologicznych jest opisywanie, wyjaśnianie, przewidywanie i być może wpływanie na procesy lub zachowania mentalne. W tym celu psychologowie wykorzystują metodę naukową do prowadzenia badań psychologicznych. Metoda naukowa to zestaw zasad i procedur stosowanych przez naukowców do opracowywania pytań, zbierania danych i wyciągania wniosków.

Jakie są cele badań naukowych w psychologii? Badacze starają się nie tylko opisać zachowania i wyjaśnić, dlaczego takie zachowania występują; starają się również tworzyć badania, które można wykorzystać do przewidywania, a nawet zmieniania ludzkich zachowań.

Kluczowe warunki

Zanim badacz może rozpocząć, musi wybrać temat do zbadania. Po wybraniu obszaru zainteresowania badacze muszą przeprowadzić dokładny przegląd istniejącej literatury przedmiotu. Przegląd ten dostarczy cennych informacji o tym, czego już dowiedziałeś się na ten temat i na jakie pytania należy odpowiedzieć.

Przegląd literatury może obejmować przeglądanie znacznej ilości materiałów pisanych z książek i czasopism akademickich sprzed kilku dekad. Odpowiednie informacje zebrane przez naukowca zostaną przedstawione we wstępie do ostatecznych opublikowanych wyników badań. Ten materiał pomocniczy pomoże również badaczowi w pierwszym ważnym kroku w prowadzeniu badań psychologicznych - sformułowaniu hipotezy.