Problemy z rozwojem prenatalnym

Wpływy genetyczne i środowiskowe odgrywają ważną rolę

W większości przypadków rozwój prenatalny przebiega normalnie i podąża za ustalonymi wzorcami rozwoju przy niewielkiej zmienności. Jest jednak wiele rzeczy, które mogą się nie udać w tym czasie, zwykle spowodowane przez genetykę lub problemy środowiskowe.

Problemy genetyczne

Jak możesz sobie wyobrazić, genetyka odgrywa ważną rolę w rozwoju. Jednak w niektórych przypadkach mogą pojawić się problemy genetyczne, które mogą mieć wpływ zarówno na obecny, jak i na przyszły rozwój.

Problemy środowiskowe

Zmienne środowiskowe mogą również odgrywać ważną rolę w rozwoju prenatalnym . Szkodliwe elementy środowiska, które mogą wpływać na płód, znane są jako teratogeny. Istnieje wiele teratogenów, które mogą uszkodzić płód, w tym:

Okres prenatalny to okres ogromnego wzrostu, a także ogromnej podatności na zagrożenia. Jak widzieliście, istnieje wiele niebezpieczeństw, które mogą stanowić potencjalne ryzyko dla rozwijającego się płodu. Niektórym z tych zagrożeń, takich jak zagrożenia środowiskowe powodowane przez teratogeny i zażywanie narkotyków, można zapobiec lub zminimalizować. W innych przypadkach problemy genetyczne mogą być po prostu nieuniknione. W obu przypadkach wczesna opieka prenatalna może pomóc nowym matkom i dzieciom poradzić sobie z potencjalnymi problemami związanymi z rozwojem prenatalnym.