Czym dokładnie jest samoocena?

Oznaki zdrowej i niskiej samooceny

Wszyscy wiemy, że samoocena czasami określana jako poczucie własnej wartości lub szacunek do samego siebie, może być ważną częścią sukcesu. Zbyt mała samoocena może sprawić, że ludzie poczują się pokonani lub przygnębieni. Może również prowadzić ludzi do dokonywania złych wyborów, popadania w niszczące relacje lub nieprzestrzegania ich pełnego potencjału. Zbyt duża samoocena, przejawiająca się w narcystycznym zaburzeniu osobowości , z pewnością może zniechęcić innych i może nawet zaszkodzić osobistym związkom.

Poziomy poczucia własnej wartości na skrajnie wysokich i niskich końcach widma mogą być szkodliwe, więc najlepiej jest znaleźć równowagę gdzieś pośrodku. Realistyczny, ale pozytywny pogląd o sobie jest powszechnie uważany za idealny. Ale czym właściwie jest poczucie własnej wartości? Skąd się bierze i jaki ma wpływ na nasze życie?

Co to jest samoocena?

W psychologii pojęcie samooceny służy do opisania ogólnego poczucia własnej wartości lub wartości osobistej. Innymi słowy, ile doceniasz i lubisz siebie.

Dlaczego samoocena jest ważna

Poczucie własnej wartości może odgrywać znaczącą rolę w Twojej motywacji i sukcesie przez całe życie. Niska samoocena może powstrzymać cię od powodzenia w szkole lub pracy, ponieważ nie wierzysz, że możesz osiągnąć sukces.

Z kolei posiadanie zdrowej samooceny może pomóc Ci osiągnąć, ponieważ poruszasz się w życiu z pozytywną, asertywną postawą i wierzysz, że możesz osiągnąć swoje cele.

Teorie samooceny

Potrzeba poczucia własnej wartości odgrywa ważną rolę w hierarchii potrzeb psychologa Abrahama Maslowa , która przedstawia samoocenę jako jedną z podstawowych ludzkich motywacji.

Maslow zasugerował, że ludzie potrzebują zarówno szacunku od innych ludzi, jak i wewnętrznego szacunku do samego siebie. Obie te potrzeby muszą zostać spełnione, aby osoba mogła się rozwijać jako osoba i osiągnąć samorealizację .

Ważne jest, aby pamiętać, że poczucie własnej wartości jest pojęciem odmiennym od poczucia własnej skuteczności , które dotyczy tego, jak dobrze wierzysz, że poradzisz sobie z przyszłymi działaniami, wydajnością lub zdolnościami.

Czynniki, które mogą wpływać na samoocenę

Jak możesz sobie wyobrazić, istnieją różne czynniki, które mogą wpływać na poczucie własnej wartości. Czynniki genetyczne, które pomagają kształtować ogólną osobowość, mogą odgrywać pewną rolę, ale często nasze doświadczenia stanowią podstawę ogólnej samooceny. Ci, którzy stale otrzymują nadmiernie krytyczne lub negatywne oceny od opiekunów, członków rodziny i przyjaciół, na przykład, prawdopodobnie będą mieć problemy z niską samooceną.

Dodatkowo, twoje wewnętrzne myślenie, wiek, potencjalne choroby, niepełnosprawności lub fizyczne ograniczenia oraz twoja praca mogą wpływać na twoją samoocenę.

Oznaki zdrowej samooceny

Prawdopodobnie masz dobre wyczucie tego, kim jesteś, jeśli masz następujące znaki:

Znaki niskiej samooceny

Być może będziesz musiał popracować nad tym, jak postrzegasz siebie, jeśli przejawiasz jakiekolwiek oznaki niskiej samooceny:

> Źródła:

> Maslow, AH. Motywacja i osobowość. 3 ed. Nowy Jork: Harper & Row; 1987.

> Klinika Mayo. Sprawdzanie samooceny: Zbyt nisko lub w porządku? 12 lipca 2017 r.