Dlaczego przetwarzanie informacji jest ważne dla fobii?

W psychologii poznawczej przetwarzanie informacji to podejście do rozumienia procesów umysłowych tak, jakby były podobne do działania komputera. Pomaganie w leczeniu fobii może w niektórych aspektach być uważane za restrukturyzację "przetwarzania informacji" przez osobę, zastępując jeden zestaw myśli drugim, bardziej pozytywnym zbiorem. Wcześniejsze

Jakie są 2 rodzaje przetwarzania informacji?

Mózg uważa się za mniej więcej równoważny komputerowi, dostarczając niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia procesu obliczeniowego.

Nasze myśli, uczucia i emocje są rzeczywistymi obliczeniami.

Jednoprocesowe przetwarzanie informacji ma charakter oddolny lub odgórny. W przetwarzaniu oddolnym dane są rozpatrywane na podstawie własnych osiągnięć bez uprzedzeń i oczekiwań. Na przykład W idealnym świecie jury wykona tylko przetwarzanie od dołu. Oznacza to, że nie wykorzystają wcześniejszych osobistych doświadczeń lub wiedzy do podjęcia decyzji, użyliby tylko szczegółów przedstawionych im w tej sprawie.

W prawdziwym świecie jednak większość naszego myślenia wydaje się odgórna . Nasze z góry przyjęte poglądy powodują, że interpretujemy dane i wykonujemy czynności (nawyki) zgodnie z naszymi wcześniejszymi doświadczeniami. Tego rodzaju przetwarzanie ma kluczowe znaczenie dla decyzji, które należy podjąć szybko. W większości naszych codziennych spraw nie ma po prostu czasu na przeanalizowanie każdego możliwego rozwiązania problemu przy użyciu przetwarzania bottom-up.

Co robi przetwarzanie informacji z fobiami?

Niektóre aspekty modeli przetwarzania informacji mogą mieć znaczenie dla zrozumienia i leczenia fobii.

Podobnie jak w przypadku debugowania programu komputerowego, możemy być w stanie usunąć wadliwe komunikaty samoopowiadania i zastąpić je zdrowszymi myślami, prowadząc ostatecznie do bardziej odpowiednich zachowań i uczuć.

Na przykład, gdy Jessica powiedziała swojemu terapeucie o ciągłej fobii węży , terapeuta podejrzewał, że negatywna opinia Jessiki i wcześniejsze myśli o wężach wywoływały jej strach.

Korzystając z przetwarzania informacji, terapeuta Jessiki nauczył ją zastępować wcześniejsze myśli o węże zdrowszymi wierzeniami, ostatecznie pomagając jej zmienić sposób myślenia i pozbyć się strachu. Mówiąc dokładniej, zamiast kojarzenia słów takich jak "przerażający" lub "obrzydliwy", gdy myśli się o wężu, Jessica dowiedziała się o nich i dowiedziała się, że mogą być "pomocne" i "nieszkodliwe".

Szczególnie interesujące dla badaczy jest ocena przetwarzania informacji w fobiach społecznych. Wiele czynników zewnętrznych (myślenie odgórne) bierze udział w rozwoju fobii społecznej. Na przykład dana osoba mogła mieć doświadczenie z przeszłości, które spowodowało strach przed byciem grupą lub obawiają się tego, co inni mogą myśleć, mówić lub robić. Często to negatywne myśli, często nie oparte na prawdzie, napędzają fobię do przodu. Przebudowa i racjonalizacja tych myśli okazały się pomocne.

Źródła

> Clark DM, Mcmanus F. Przetwarzanie informacji w fobii społecznej. Biol Psychiatry. 2002; 51 (1): 92-100.

"Przetwarzanie informacji." Encyclopedia Britannica Online . Encyclopedia Britannica, nd Web.