Hospitalizacja psychiatryczna dla nastolatków z problemami

Jak szpitale psychiatryczne pomagają nastolatkom w kryzysie

Szpitale psychiatryczne zapewniają najwyższy poziom leczenia nastolatków i są przeznaczone do krótkoterminowej stabilizacji poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym. Ustawienie szpitalne zapewnia zamknięte środowisko i stały nadzór kliniczny w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Kiedy potrzebny jest szpital psychiatryczny?

Podobnie jak w szpitalu z powodu problemów fizycznych, szpital psychiatryczny jest przystosowany do radzenia sobie ze zmianami nastroju lub zachowań, które pojawiają się nagle i wymagają intensywnej struktury i interwencji, aby zapewnić bezpieczeństwo nastolatkom.

Sytuacje, w których nastolatka może wymagać hospitalizacji, to próba samobójstwa, grożenie komuś bronią, halucynacje, niekontrolowana fizyczna wściekłość lub epizody maniakalne. Nastolatki wymagają innego traktowania niż dorośli. Dlatego ważne jest, aby nastolatki były umieszczane na oddziałach dla nastolatków, gdzie personel jest przeszkolony w kontaktach z młodszymi pacjentami.

Leczenie w Młodzieżowym Szpitalu Psychiatrycznym

Dwie najważniejsze informacje na temat szpitali psychiatrycznych to:

  1. Zabieg przebiega szybko i intensywnie.
  2. Długość pobytu będzie bardzo krótka, zwykle kilka dni.

Szpitale zajmujące się zagadnieniami zdrowia psychicznego mają dokładnie ocenić kryzys, szybko działać, aby ustabilizować nastolatka i opracować plan dalszej opieki.

Kompleksowa ocena rozpoczyna się w momencie przyjęcia i kończy się na rozmowach z nastolatkiem, członkami rodziny i zdrowiem psychicznym lub pracownikami szkoły, którzy pracowali z nastolatkiem i mogą dostarczyć odpowiednich informacji.

W ocenie tej uwzględniono wcześniejszą historię problemów związanych z nastrojem lub zachowaniem, używaniem narkotyków lub alkoholu, wcześniejsze leczenie, chorobę fizyczną lub objawy oraz rodzinną historię choroby psychicznej.

Szpitale stosują podejście zespołu terapeutycznego z rozległym personelem profesjonalnie przeszkolonego personelu. Członkami zespołu mogą być psychiatrzy, psychologowie, doradcy ds. Nadużywania substancji, terapeuci, pracownicy socjalni, pielęgniarki, terapeuci zajmujący się aktywnością zawodową, nauczyciele i nie tylko.

Specjaliści z każdej dyscypliny oceniają nastolatka i wydają zalecenia dotyczące leczenia zarówno w szpitalu, jak i po wypisaniu ze szpitala.

Podczas gdy w szpitalu nastolatki uczestniczą w wielu codziennych zorganizowanych działaniach, które obejmują:

Planowanie rozładowania

Planowanie rozładowania odnosi się do konkretnych planów dotyczących opieki po leczeniu lub dalszego leczenia, w którym nastolatka będzie uczestniczyć po wyjściu ze szpitala. W zależności od tego, jak dobrze nastolatek reaguje na leczenie w szpitalu, zalecane będą dalsze programy. Niektóre nastolatki mogą wymagać leczenia stacjonarnego, podczas gdy inne mogą skorzystać z leczenia dziennego.

Jeżeli leczenie i wysiłki na rzecz stabilizacji powodują znaczące zmiany, odpowiedni może być niższy poziom opieki, taki jak alternatywna szkoła lub intensywna terapia ambulatoryjna .

Po zidentyfikowaniu przyczyn kryzysu i uznaniu nastolatka za stabilnego przez psychiatrę i personel szpitalny, kierownik sprawy będzie pracował nad planem absolutorium.

Menadżer przypadku współpracuje z rodzicami przy tworzeniu usług opieki.

Zostaną wykonane skierowania do terapeuty, psychiatry lub innych usługodawców. Zwykle kierownik spraw organizuje spotkania kontrolne, aby upewnić się, że nastolatek zachowuje zdrowie, gdy zostanie wypisana do domu.

Czasami rodzice mają wrażenie, że nastolatka wypadła ze szpitala. Obawiają się, że ich nastolatek nie odzyskał wystarczająco dużo lub obawiają się, że kwestie bezpieczeństwa nie zostały całkowicie rozwiązane.

Niestety krótkie pobyty to rzeczywistość szpitali psychiatrycznych. Są drogie w obsłudze i mają na celu ocenę nastolatka, ustabilizowanie kryzysu i dostarczenie wiedzy w zakresie pomocy w przeniesieniu nastolatka na mniej intensywny program.

Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że dobrze zrozumiałeś instrukcje dotyczące rozładowania nastolatków. Ważne jest, aby obserwować ciągłych dostawców usług, aby utrzymać zdrowie psychiczne nastolatka.