Jean Piaget Cytaty

Jean Piaget był szwajcarskim psychologiem rozwojowym i epistemologiem genetycznym. Poprzez studia nad własnymi trójką dzieci, Piaget opracował teorię rozwoju poznawczego, która opisywała szereg etapów rozwoju intelektualnego, przez które przechodzą dzieci w miarę dojrzewania. Przed Piagetem ludzie mieli tendencję do myślenia o dzieciach jako o małych wersjach dorosłych.

Jego praca wprowadziła pojęcie, że myślenie dzieci różni się zasadniczo od myślenia dorosłych.

O epistemologii genetycznej

O edukacji

O rozwoju poznawczym

O inteligencji