Jakie są objawy problemu alkoholowego?

Pytanie: Jakie są objawy problemu alkoholowego?

Odpowiedź: Pewne zachowania są znane jako wczesne objawy problemu alkoholowego. Obejmują one wszelkie ustalone wzorce picia, takie jak intensywne regularne spożywanie alkoholu i / lub częste zatrucie , które stwarza wysokie ryzyko przyszłego uszkodzenia zdrowia fizycznego lub psychicznego i które stawia poszkodowanego na ryzyko wypadków, aresztowań, złych wyników w pracy lub innych problemy społeczne.

Zależność od alkoholu , określana czasem jako alkoholizm , jest najcięższym rodzajem problemu alkoholowego i charakteryzuje się trzema siedmioma objawami występującymi w ciągu jednego roku. Zgodnie z podręcznikiem diagnostyki i statystyki zaburzeń psychicznych, wydanie czwarte, objawy uzależnienia od alkoholu obejmują:

Objawy uzależnienia od alkoholu

Więcej zasobów na leczenie alkoholizmu