Perspektywy 4 głównych osobowości

Badanie osobowości jest jednym z głównych tematów zainteresowania psychologią. Istnieje wiele teorii osobowości, a większość z nich należy do jednej z czterech głównych perspektyw . Każda z tych perspektyw osobowości ma na celu opisanie różnych wzorów osobowości , w tym kształtowania się tych wzorów i tego, jak ludzie różnią się na poziomie indywidualnym.

Dowiedz się więcej o czterech głównych perspektywach osobowości, teoretyku związanym z każdą teorią i najważniejszymi ideami, które są kluczowe dla każdej perspektywy.

Perspektywa psychoanalityczna

Psychoanalityczna perspektywa osobowości podkreśla znaczenie wczesnych doświadczeń z dzieciństwa i nieświadomego umysłu . Ta perspektywa osobowości została stworzona przez psychiatrę Zygmunta Freuda, który wierzył, że rzeczy ukryte w podświadomości można ujawnić na wiele różnych sposobów, w tym poprzez sny, swobodne skojarzenia i poślizgi języka. Teoretycy Neo-Freudian , w tym Erik Erikson, Carl Jung, Alfred Adler i Karen Horney , wierzyli w wagę nieświadomości, ale nie zgadzali się z innymi aspektami teorii Freuda.

Główni teoretycy i ich teorie

Humanistyczna perspektywa

Humanistyczna perspektywa osobowości koncentruje się na rozwoju psychicznym, wolnej woli i osobistej świadomości. Ma bardziej pozytywne spojrzenie na ludzką naturę i koncentruje się na tym, jak każda osoba może osiągnąć swój indywidualny potencjał.

Główni teoretycy

Perspektywa cechy

Osobowa perspektywa osobowości koncentruje się na identyfikacji, opisywaniu i mierzeniu specyficznych cech, które składają się na ludzką osobowość . Poprzez zrozumienie tych cech naukowcy są przekonani, że mogą lepiej zrozumieć różnice między poszczególnymi osobami.

Główni teoretycy

Społeczna perspektywa poznawcza

Społeczna poznawcza perspektywa osobowości podkreśla znaczenie uczenia się obserwacyjnego , poczucia własnej skuteczności, wpływów sytuacyjnych i procesów poznawczych.

Główni teoretycy